Zapraszamy na zajęcia do turniejowej grupy tańca towarzyskiego dzieci w wieku od 5 do 8 lat.

Grupa pracuje pod kierunkiem Karoliny Urban, Treningi odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 17.00-17.45

W soboty w godz. 9.30-11.30 zapraszamy na zajęcia sportowe w ramach Socatots. SOCATOTS to największa na świecie sieć szkółek oferujących ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat, poprzez metodyczne zajęcia sportowe i ruchowe przy czynnym udziale rodziców.