Oferta wynajmu sali

Udostępniamy i wynajmujemy sale na zajęcia taneczno-ruchowe

– mała sala (11,5 x 12) 136m2 – 70 zł.(netto)  za 60 minut

– duża sala (18 x 12)  216m2 – 90 zł. (netto)  za 60 minut.

Możliwość korzystanie z sal dla tancerzy z różnych form tańca – 15 zł  za 60 minut.