Tutaj jesteś

Jak dzielić spadek – zasady dziedziczenia

1 grudnia 2021 Lifestyle Jak dzielić spadek

W przypadku śmierci rodziców, majątek, który niegdyś był ich własnością przechodzi na potomstwo. Niekiedy jednak sprawa dziedziczenia może się skomplikować. Rozbudowane przepisy prawne często są zawiłe i mogą dawać możliwość uzyskania części majątku również przez inne osoby spokrewnione. Aby ustrzec się niepotrzebnych błędów, sprawę spadkową powinien prowadzić dobry adwokat Warszawa. Jakie są ogólne zasady dziedziczenia majątku po rodzicach?

Kilka podstawowych zasad na początek…

W przypadku śmierci jednego z rodziców, do podziału jego majątku uprawnione jest potomstwo oraz współmałżonek. Zgodnie z prawem nie może on uzyskać mniej niż jedna czwarta sumy spadku. Dodatkowo, gdy zostanie stwierdzona wspólność majątkowa, małżonek dziedziczy majątek w równych proporcjach razem z dziećmi. Warszawa jest miastem, w którym takie sytuacje zdarzają się często.

Gdy rodzice mieli rozdzielność majątkową, spadkiem określany jest majątek osobisty zmarłego. Wówczas będzie on dziedziczony wyłącznie przez jego dzieci, a małżonek nie ma żadnych praw do roszczeń w związku z tym.

Gdy oboje rodzice umrą

W takim wypadku spadek w całości przysługuje potomstwu i to im należy się równa część całego majątku rodziców. W przypadku, gdy zmarli nie posiadali dzieci, kwestia jest nieco bardziej skomplikowana. Prawo do mienia mogą mieć tutaj inne osoby. W pierwszej kolejności liczy się wówczas spadkobierca wskazany w testamencie. Zgodnie z prawem, jeśli dokument jest ważny, jego postanowienia jednoznacznie określają kto przejmie majątek.

Sprawy spadkowe stają się bardziej zawiłe, jeśli rodzice nie przygotują testamentu. Wówczas obowiązuje zasada najbliższego pokrewieństwa. Oznacza to więc, że zgromadzony majątek może przejąć brat, siostra, rodzice zmarłych oraz inne bliskie osoby. Sytuacja w tym przypadku może być niekiedy bardziej skomplikowana, bowiem spadek często przechodzi wówczas na kilka osób, a zarządzanie majątkiem przez jedną z nich jest możliwe, gdy pozostali spadkobiercy zrzekną się swoich praw.

Spadek a prawo do zachowku

Jeśli spadkobiercy zostali pozbawieni do prawa udziału w podziale majątku po rodzicach w wyniku postanowień testamentu, nadal przysługuje im możliwość ubiegania się o mienie na podstawie zachowku. Co prawda, prawo spadkowe stawia dokument na pierwszym miejscu jeśli chodzi o kwestię podziału majątku, pokrzywdzone dziecko może jednak ubiegać się o część mienia.

Zachowek stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie przed możliwością całkowitego wydziedziczenia. Jego wartość obliczana jest w każdym przypadku w sposób indywidualny. Kluczowe są tutaj przykładowo darowizny przekazane przez rodziców w trakcie ich życia. Zazwyczaj wysokość zachowku wynosi jednak połowę wartości tego, co dziecko otrzymałoby automatycznie w spadku po rodzicach.

Redakcja podkwadratem.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?